Mooie bijdrage aan de fietsbrug over de Maas

Mooie bijdrage aan de fietsbrug over de Maas 1024 768 Milieucollectief

Zaterdag 16 mei 2020 is de fietsbrug over de Maas tussen Katwijk (gemeente Cuijk) en Mook en Middelaar geplaatst. Een spektakel om te zien maar zeker ook een uitdaging om in de voorbereiding aan mee te werken. Milieucollectief heeft in de persoon van Gaston van de Klok voor onze klant Waterschap Aa en Maas de vergunningverlening verzorgd op grond van de Waterwet. De vergunningverlening heeft in samenloop met Rijkswaterstaat en Waterschap Limburg plaatsgevonden.

Aan de zijde van de fietsbrug moest de aanlanding worden gerealiseerd in en op de primaire waterkering. Aan de zijde van Cuijk gaf dat nog interessante technische afwegingen die samen met de collega’s van de Cluster Keringen (afdeling Waterveiligheid) zijn gemaakt. Hier had het waterschap te maken met een technische verweving met het bestaande landhoofd van de spoorbrug en afstemming met het dijkversterkingsteam Cuijk-Ravenstein.

Al met al was het voor vergunningverleners een zeer interessant proces. En dan is het natuurlijk leuk om het resultaat te zien. Vanwege de Coronacrisis was een fysieke aanwezigheid niet mogelijk, maar via de webcam van Zublin kon het gehele proces mooi worden gevolgd.