Vergunningenmanagement

Milieuvergunningen, heffingen, procedures; het lijkt allemaal erg ingewikkeld en soms is het dat ook. Gelukkig zijn wij goed thuis in de gehele milieuwet- en regelgeving en zoeken feilloos uit hoe het zit. Dat doen we vanuit een gedegen kennis en een jarenlange werkervaring. Milieucollectief heeft een breed scala aan invalshoeken voor dit werkveld in huis. Wij bekijken vergunningenmanagement vanuit een technisch, juridisch, administratief en communicatief oogpunt. Daarmee hebben we een compleet aanbod aan milieudiensten.

Omgevingsmanagement

De fysieke leefomgeving komt steeds meer onder druk te staan. De huidige maatschappij vraagt veel van de omgeving en de mensen die daarin leven, wonen en recreëren. Om daarin een goede balans te vinden en rekening te houden met ieders belangen ondersteunt Milieucollectief opdrachtgevers die in dit publieke domein actief zijn.
We begeleiden opdrachtgevers door in gesprek te gaan met de omgeving (actoren), belangen te inventariseren en ideeën en visies bij elkaar te brengen. Op die manier worden de beste of in elk geval de best gedragen oplossingen gekozen en verlopen projecten soepeler en sneller. Meer weten over omgevingsmanagement en wat wij kunnen betekenen? Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Compliancemanagement

De maatschappij in het algemeen en de overheid in het bijzonder verwacht van vergunninghouders dat zij proactief bezig zijn met de bescherming van het milieu en het voldoen aan alle geldende milieuwet en -regelgeving. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt primair bij de vergunninghouder/bedrijfsleven. Maar wat als je geen compleet beeld hebt van waar je als bedrijf aan moet voldoen? Milieucollectief BV heeft een Milieu Compliance Managementsysteem (MCM) ontwikkeld en inmiddels een aantal jaren toegepast en verfijnd. Geïnteresseerd in wat wij voor uw bedrijf/onderneming kunnen betekenen? We leggen het graag uit.