Wat wij doen

Milieucollectief is een juridisch adviesbureau voor milieuvergunningen, toezicht en handhaving, heffingen en subsidies. Wij begeven ons op het raakvlak tussen burgers/bedrijven en de overheid en helpen bij het overbruggen van de kloof tussen beide partijen.

Werkvelden

De kloof tussen burgers/bedrijven en de overheid overbruggen we onder andere middels de volgende drie werkvelden:

Vergunningenmanagement

Op nagenoeg alle plannen, projecten en de daaruit voortvloeiende handelingen is wet- en regelgeving van toepassing. Steeds vaker zijn algemene regels van toepassing, maar vaak ook nog moet een vergunning worden aangevraagd. Dat kunnen complexe en langdurige processen zijn die de vaart uit uw projectplanning halen. Een goede ondersteuning van adviseurs die hun weg kennen in deze processen is dan gewenst. Onze kennis en ervaring helpt u daarbij op weg.

Omgevingswet

Vanaf 1 januari worden veel wetten en regelingen samengevoegd tot één omgevingswet met een nieuwe manier van aanvragen van vergunningen en het melden van activiteiten. De wereld staat even op zijn kop en voor zowel de overheid als het bedrijfsleven start iedereen weer bij nul. Toch is alle oude kennis en ervaring niet verloren. Sterker nog, die helpt u versneld vooruit. Wij leggen verbindingen tussen oude en nieuwe regelgeving. Daarmee heeft u al een voorsprong.

Omgevingsmanagement

Van groot tot klein project; in veel gevallen is er sprake van verschillende belangen. Door vroegtijdig en bewust alle belangen in kaart te brengen en te beheersen, kan een project veelal veel soepeler worden gerealiseerd. Daarvoor zijn mensen nodig die het belangenspel goed in de vingers hebben en met oog voor ieders belang zoeken naar oplossingen. Wij luisteren en denken mee. Onze kennis van de wet- en regelgeving maken maatwerk mogelijk.

Een greep uit onze opdrachtgevers

Wat opdrachtgevers over ons zeggen

Sinds jaar en dag ondersteunt Milieucollectief ons bij de afhandeling van vergunningsaanvragen in tijden van ‘piek en ziek’. Dit vraagt om flexibiliteit en goede afstemming. Dankzij een professioneel team, één contactpersoon, maatwerk en oplossingsgericht denken lukt het Milieucollectief telkens weer ons op een goede en prettige manier te ontzorgen.
– Edwin Verhees, Waterschap De Dommel

Meer informatie?

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.