Project in beeld: Casemanager Waterstof

Project in beeld: Casemanager Waterstof 960 637 Milieucollectief

Het klimaat verandert wereldwijd en dus ook in Nederland. Het realiseren van de klimaatdoelen van Parijs (2015) is nodig om verdere opwarming van de aarde en de gevolgen daarvan zo veel mogelijk te voorkomen. Waterstof is een van de brandstofoplossingen voor vervoer, verwarming en de industrie omdat er geen COvrijkomt bij de verbranding. De regelgeving voor het toepassen van waterstof is vaak nog onbekend of nog in ontwikkeling. Dit brengt voor initiatiefnemers en overheden uitdagingen met zich mee.

Ons project bij OZHZ

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) en de inliggende gemeenten stimuleren initiatieven met waterstof binnen de Drechtsteden regio. Als Casemanager Waterstof worden alle waterstof initiatieven binnen het werkgebied van de OZHZ door Jeroen behandeld. Het gaat om het beoordelen van waterstof initiatieven op het onderdeel omgevingsvergunning milieu.

Deze initiatieven worden al in de geest van de omgevingswet volgens het “ja-mits principe”-aangepakt. Het gaat zowel om waterstoftankstations als waterstof initiatieven in het kader van de energie-transitie bij de industrie. Hierbij wordt in een zeer vroeg stadium met de initiatiefnemers besproken wat de randvoorwaarden voor milieu en bestemmingsplan zijn bij het toepassen van waterstof. Hierbij is met name externe veiligheid relevant.

Inmiddels zijn de eerste omgevingsvergunningen voor waterstoftankstations en voor industriële initiatieven verleend. Meer projecten van ons bekijken? Klik dan hier om naar ons portfolio te gaan.

Hulp nodig met waterstof? Neem contact op.

Bent u in uw dagelijkse werk bezig met vergunningen of bent u ondernemer met plannen op het gebied van waterstof en wilt u weten aan welke eisen er voldaan moet worden? Neem dan contact met ons op.