Gaston van de Klok

Functie: Senior adviseur Water en Milieu / Directeur


Motivatie

Water en milieu is voor mij altijd de drijfveer geweest voor mijn interesses en ambities. Ik heb het geluk (gehad) mijn gehele werkzame leven bezig te kunnen zijn met interessante vraagstukken op dit vlak en daarbij een verbindende factor te kunnen zijn tussen overheid, bedrijfsleven en burgers. Daar zet ik mij ook heden ten dage nog graag voor in.


Eigenschappen

  • Accuraat
  • Verantwoordelijk
  • Vasthoudend
  • Innovatief
  • Gretig
  • Kritisch
  • Analytisch
  • Sociaal

Projecten van Gaston