Gaston van de Klok

Functie: Senior adviseur Water en Milieu / Directeur


Motivatie

Water en milieu is voor mij altijd de drijfveer geweest voor mijn interesses en ambities. Ik heb het geluk (gehad) mijn gehele werkzame leven bezig te kunnen zijn met interessante vraagstukken op dit vlak en daarbij een verbindende factor te kunnen zijn tussen overheid, bedrijfsleven en burgers. Daar zet ik mij ook heden ten dage nog graag voor in.


Skills

  • Accuraat
  • Verantwoordelijk
  • Vasthoudend
  • Innovatief
  • Gretig
  • Kritisch
  • Analytisch
  • Sociaal

Werkervaring

2020 – heden
Waterschap Aa en Maas
Vergunningenmanagement sub-infiltratie Leegveld

2020 – 2021
Waterschap De Dommel
Coaching on te job

2018 – heden
Milieucollectief BV
Mede-eigenaar en oprichter

2017 – heden
Rijkswaterstaat, dienst Z&D, WNZ en WNN
Advisering Waterwet/Wbr

2013 – heden
Waterschap De Dommel
Advisering Wabo, Waterwet en Keur

2011 – 2021
Watercollectief BV
Mede-eigenaar en oprichter

2010 – heden
Waterschap Aa en Maas
Advisering Wabo, Waterwet en Keur

2001 – heden
Synteco Milieuadvies 
Eigenaar en oprichter/Senior adviseur Water

1998 – 2001
Royal Haskoning
Projectleider water

1991 – 1998
Hoogheemraadschap van Rijnland
Medewerker bedrijfsemissies