Rijkswaterstaat

Ondersteuning proces vergunningverlening RWS-WNZ, -WNN en -Z&D

Project: 18.MCF.P06
Looptijd: jan17/dec20
Omvang: ca. 20.000 uur
Milieucollectief BV (voorheen Watercollectief BV) ondersteunt samen met twee andere contractanten (Kristal Compagnie en Antea) de rijkswaterstaatdirecties West-Nederland Zuid, West Nederland Noord en Zee & Delta op het gebied van vergunningen en -meldingen. Het betreft dan watervergunningen (zoals beheer (art. 6.5) als waterkwaliteit (art. 6.2), vergunningen op grond van Wet beheer rijkswaterstaatswerken, en meldingen op grond van waterbesluit/waterregeling, BLBI en AB. Deze omvangrijke ondersteuning wordt voor een initiële periode van 3 jaar met twee optionele verlengjaren geboden.

Ondersteuning proces handhaving RWS-WNZ

Project: 19.MCF.P02
Looptijd: jan19/apr19
Omvang: ca. 300 uur
Mr. Jaap Mutsaerts is namens Milieucollectief BV betrokken bij een tijdelijke advisering voor alle voorkomende juridische vraagstukken bij de handhaving van de Waterwet door Rijkswaterstaat, directie West-Nederland Zuid. De afdeling Handhaving controleert lozingen van inrichtingen/niet-inrichtingen en andere handelingen in en om het oppervlaktewater. Daarbij komt het voor dat illegale situaties of situaties, strijdig met de vergunning worden ontdekt, waartegen bestuursrechtelijk of strafrechtelijk wordt opgetreden. Milieucollectief is gevraagd de juridische juistheid van de handhavingsbesluiten te toetsen.