Hoogwater Maas
Hoogwater Maas 1024 683 Milieucollectief

Als adviesbureau (vergunningen- en omgevingsmanagement) werken we heel veel aan projecten en initiatieven op en nabij de primaire waterkering. Dat…

Project in beeld: Casemanager Waterstof
Project in beeld: Casemanager Waterstof 960 637 Milieucollectief

Het klimaat verandert wereldwijd en dus ook in Nederland. Het realiseren van de klimaatdoelen van Parijs (2015) is nodig om…

Een terugblik op ons 2020
Een terugblik op ons 2020 1024 683 Milieucollectief

Het afgelopen jaar is een bewogen jaar geweest. De Corona-maatregelen hebben ook ons geraakt; thuiswerken werd de norm en we…

De eerste stap naar een nieuwe werkplek is gezet
De eerste stap naar een nieuwe werkplek is gezet 1024 683 Milieucollectief

Op 22 oktober 2020 hebben we onder bijzondere Corona-omstandigheden (mondkapjes, 1,5 meter afstand en zonder koffie en de verkopende partij)…

Milieucollectief pleit (ook) voor een goede afstemming tussen vergunningverleners
Milieucollectief pleit (ook) voor een goede afstemming tussen vergunningverleners 1024 657 Milieucollectief

Deze week verscheen het Jaarrapport 2019 de Rijn, RIWA, ISBN 978-90-6683-181-0. Daarin wordt gepleit voor een betere vergunningverlening voor onder andere…

Milieucollectief ondersteunt opnieuw bij project SODO
Milieucollectief ondersteunt opnieuw bij project SODO 1024 683 Milieucollectief

Eén van de taken van het waterschap Brabantse Delta is het bewaken en onderhouden van sloten, oevers en dijken om…

Duizendste zaak voor Milieucollectief een feit
Duizendste zaak voor Milieucollectief een feit 1024 744 Milieucollectief

Milieucollectief werkt sinds begin 2017 samen met Kristal Compagnie en Antea Group in een ondersteuningscontract voor de diensten West Nederland…

Mooie bijdrage aan de fietsbrug over de Maas
Mooie bijdrage aan de fietsbrug over de Maas 1024 768 Milieucollectief

Zaterdag 16 mei 2020 is de fietsbrug over de Maas tussen Katwijk (gemeente Cuijk) en Mook en Middelaar geplaatst. Een…

Milieucollectief in tijden van Corona
Milieucollectief in tijden van Corona 1024 683 Milieucollectief

De Corona crisis raakt ons allemaal en allemaal nemen we onze verantwoordelijkheid voor een veilige werkomgeving. Samen met onze opdrachtgevers…