Hoogwater Maas

Hoogwater Maas 1024 683 Milieucollectief

Als adviesbureau (vergunningen- en omgevingsmanagement) werken we heel veel aan projecten en initiatieven op en nabij de primaire waterkering. Dat doen we voor onze klanten zoals Waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat. Daarmee beschermen we via het afgeven van watervergunningen de waterbelangen zoals vastgelegd in de Waterwet. Het voorkomen van wateroverlast is een van deze doelstellingen, die nauw samenhangt met hoogwaterveiligheid.

In de afgelopen periode is weer eens gebleken hoe belangrijk dit werk is en waarom we zo zorgvuldig alle initiatieven moeten afwegen tegen de wet- en regelgeving en bijvoorbeeld de beleidsregels van de Brabant keur of de Beleidregels Grote Rivieren (BGR). Met een ervaring van meer dan 10 jaar op dit gebied zijn we daar redelijk in gespecialiseerd.

In onderstaand filmpje hebben we de Maas ‘gevolgd’ (vanaf de loswal in Cuijk) gedurende de dagen van de hoogwatergolf, afkomstig uit Duitsland, België en ons eigen land. De oriëntatie van het beeld is richting zuidoosten. Aan de overzijde van de Maas ligt hier Noord-Limburg (Middelaar/Milsbeek). In de loop van enkele dagen steeg de Maas met ongeveer 2 meter. Het werd gelukkig niet kritiek, maar spannend was het wel.