Milieucollectief pleit (ook) voor een goede afstemming tussen vergunningverleners

Milieucollectief pleit (ook) voor een goede afstemming tussen vergunningverleners 1024 657 Milieucollectief

Deze week verscheen het Jaarrapport 2019 de Rijn, RIWA, ISBN 978-90-6683-181-0. Daarin wordt gepleit voor een betere vergunningverlening voor onder andere nieuwe opkomende stoffen. In het rapport wordt geconcludeerd dat er steeds meer aandacht is voor ZZS-stoffen en dat dit ook nodig is voor de bescherming van de drinkwaterkwaliteit. Dit onderdeel is pas sinds kort onderdeel van het afwegingskader van lozingsvergunningen. Stoffen als GenX en PFOA staan al een tijdje in de belangstelling maar er zijn veel meer stoffen die met name voor de bescherming van de drinkwaterkwaliteit van belang zijn. Hier moet veel meer aandacht voor komen in lozingsvergunningen, aldus het RIWA.

Bron: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Bart van Eyck

Internationale afstemming

Ook de internationale afstemming (en problemen) met betrekking tot vergunningverlening komen in het rapport aan bod. De verspreiding van milieugevaarlijke stoffen houdt niet op bij de grens dus is het in geval van de grote rivieren ook belangrijk zicht te hebben/houden op lozingen in Duitsland/België/Frankrijk. En… dat is nogal een lastige klus, zo stelt het RIWA.

Het verbeteren van lozingsvergunningen

Het RIWA doet vervolgens in het rapport interessante aanbevelingen om lozingsvergunningen beter te maken. Zo pleit het RIWA voor een meer gestructureerde beziening van (lozings-)vergunningen; ook voor indirecte lozingen. Informatie moet toegankelijker en transparanter worden om zo lozingen beter te kunnen beoordelen. Het RIWA vindt het belangrijk dat er beter wordt samengewerkt tussen drinkwaterbedrijven, vergunningverleners en de industrie. Tenslotte is de opleiding van vergunningverleners belangrijk voor een kwaliteitsimpuls.

Verenigen van vergunningverleners

Adviseurs van Milieucollectief zijn binnen het gehele spectrum van vergunningen op grond van de Waterwet en dus ook lozingsvergunningen actief als vergunningverleners. Het is ons opgevallen dat vergunningverleners in het algemeen en dus ook vergunningverleners water(kwaliteit) niet verenigd zijn. En dat zou zeker nuttig kunnen zijn. Kennis en ervaringen delen is in het vakgebied essentieel om vergunningverlening naar een hoger plan te tillen. De opleiding vergunningverlener waterkwaliteit is daar al een goed voorbeeld van.

Het vakgebied wordt echter ook steeds complexer (technisch en juridisch) en daarom zou het nuttig kunnen zijn dat vergunningverleners, ongeacht of ze werken voor Rijkswaterstaat, waterschap, omgevingsdienst of adviesburo’s, zich verenigen om zo gezamenlijk te werken aan verbeteringen in het vakgebied.

Ben je vergunningverlener en vind je het interessant om mee te onderzoeken of een vereniging van (milieu)vergunningverleners (voorlopige werknaam VVMV) een draagvlak heeft in het werkveld, laat dit dan even weten op het volgende e-mailadres: gaston@milieucollectief.nl. Dan nodigen wij je uit om samen met ons onder het genot van een kop koffie eens over deze gedachte door te praten.