Jeroen Fleurkens

Functie: Senior adviseur Water en Milieu / Directeur


Motivatie

Binnen het milieuwerkveld houd ik mij bezig met milieutechniek en milieu Wet- en regelgeving. Hoe kunnen we een gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit in stand houden en bereiken? Maar zeker ook: hoe kunnen we deze ruimte  doelmatig beheren en gebruiken. Ik zet me graag daarvoor in.


Skills

  • Verbindend
  • Resultaatgericht
  • Betrouwbaar
  • Besluitvaardig
  • Vindingrijk

Werkervaring

2019 – heden
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Casemanager Waterstof

2018 – heden
Milieucollectief BV
Mede-eigenaar/adviseur

2017 – heden
Rijkswaterstaat, dienst Z&D, WNZ en WNN
Advisering Waterwet/wbr

2016 – heden
Waterschap Brabantse Delta
Beleidsmedewerker SODO

2012 – heden
Waterschap Brabantse Delta
Vergunningverlener Keur

2011 – 2021
Watercollectief BV
Mede-eigenaar/adviseur

2008 – heden
Fleurkens Milieu Advies
Directeur/adviseur

2006 – 2011
Provincie Noord-Brabant 
Senior vergunningverlener Wet Milieubeheer, IPO-werkgroep afvalwater, MJV/PRTR-team

2005 – 2006
Branchevereniging Recycling Breken en Sorteren (BRBS)
Technisch secretaris

2002 – 2005
Hoogheemraadschap van West-Brabant
Technoloog afdeling vergunningen

2002
HAS Kennis Transfer
Onderzoeksfunctie