Sloten, Oevers en Dijken op Orde

Waterschap Brabantse Delta
2016 – 2021

SODO project

Het waterschap bewaakt en onderhoudt sloten, oevers en dijken. Hierdoor houden bewoners en bedrijven droge voeten en kan er gewoond en gewerkt worden in een veilige leefomgeving. Er zijn echter wel regels voor wonen en werken aan het water en een dijk welke te vinden zijn in de Keur. In de loop der jaren zijn er situaties ontstaan die afwijken van de regels waardoor bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden aan sloten en dijken, wat een taak van het waterschap is, worden bemoeilijkt.

Opdracht

Het waterschap Brabantse Delta is in 2016 gestart met een projectmatige aanpak rondom dit onderwerp, genaamd ‘Sloten, Oevers en Dijken op Orde’ (SODO). Het project omvat het hele beheergebied van waterschap Brabantse Delta. Binnen SODO worden bestaande overtredingen van de Keur, zoals bouwwerken in sloten of op de onderhoudsstrook, opgelost door middel van vergunningverlening, handhaving of deregulering.

Uitvoering

Milieucollectief, in de personen Jaap, Jan en Jeroen, ondersteund het waterschap in de rol van vergunningverlener van de Keur voor het SODO project. Voor dit project zijn aparte beleidsregels opgesteld. De werkzaamheden bestaan uit het beoordelen van diverse situaties (afwijkingen Keur), schrijven van vergunningen en bijkomende werkzaamheden als het bijwonen van bewonersavonden en adviseren bij bezwaarprocedures. Door het verlenen van vergunning kan het Waterschap haar taak efficiënt blijven uitvoeren zodat iedereen droge voeten houdt.

Deel deze pagina