Casemanager waterstof en vergunningverlener milieu

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
2019 – heden

Waterstof

Het klimaat verandert wereldwijd en dus ook in Nederland. Het realiseren van de klimaatdoelen van Parijs (2015) is nodig om verdere opwarming van de aarde en de gevolgen daarvan zo veel mogelijk te voorkomen. Waterstof is een van de brandstofoplossingen voor vervoer, verwarming en de industrie omdat er geen COvrijkomt bij de verbranding. De regelgeving voor het toepassen van waterstof is vaak nog onbekend of nog in ontwikkeling. Dit brengt voor initiatiefnemers en overheden uitdagingen met zich mee.

Opdracht

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) en de inliggende gemeenten stimuleren initiatieven met waterstof binnen de Drechtsteden regio. Als Casemanager Waterstof worden alle waterstof initiatieven binnen het werkgebied van de OZHZ door Jeroen behandeld.

Uitvoering

Het gaat om het beoordelen van waterstof initiatieven op het onderdeel omgevingsvergunning milieu. Deze initiatieven worden al in de geest van de omgevingswet volgens het “ja-mits principe”-aangepakt. Het gaat zowel om waterstoftankstations als waterstof initiatieven in het kader van de energie-transitie bij de industrie. Hierbij wordt in een zeer vroeg stadium met de initiatiefnemers besproken wat de randvoorwaarden voor milieu en bestemmingsplan zijn bij het toepassen van waterstof. Hierbij is met name externe veiligheid relevant.

Inmiddels zijn de eerste omgevingsvergunningen voor waterstoftankstations en voor industriële initiatieven verleend.

Deel deze pagina