Ondersteuning bij vergunningverleningstaken

Rijkswaterstaat WNZ, WNN & Z&D
2017 – 2021

Waterwet

Rijkswaterstaat staat voor de taak om zorg te dragen voor het bereiken/voldoen aan de doelstellingen uit de waterwet, te weten: voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, bescherming en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen. De afdeling vergunningen besteedt de werkzaamheden uit aan drie marktpartijen, waaronder Milieucollectief BV. Hiervoor is een overeenkomst gesloten voor een periode van 3 jaar met twee optionele verlengingen van 1 jaar.

Opdracht

Milieucollectief ontzorgt de opdrachtgever voor het proces vergunningen op grond van de Waterwet en Wet beheer Rijkswaterstaatswerken. Binnen de overeenkomst worden producten geleverd zoals vooroverleggen, vergunningen, meldingen, maatwerkbeschikkingen en adviezen.

Uitvoering

Met een team van 7 consultants en 1 zzp-er geven we invulling aan de werkzaamheden. Dat doen we op een zelfstandige basis waarbij toebedeelde zaken worden opgepakt en afgehandeld conform de standaarden van Rijkswaterstaat. Voor de inhoudelijke invulling van de taken maken we gebruik van een samenwerkingskamer waarin alle inhoudelijke adviezen van bijvoorbeeld rivierkundigen, handhaving, districten, nautische specialisten, ecologen en juristen worden verzameld. Deze adviezen worden verwerkt in het eindproduct. Jaarlijks handelen we zo circa 300 zaken af.

Deel deze pagina