Omgevingsmanagement pilot aanleg sub-irrigatie Leegveld

Waterschap Aa en Maas
2020 – 2022

Sub-irrigatie

Als gevolg van klimaatverandering is er niet alleen sprake van meer en intensievere neerslag in korte periodes maar ook van periodes van langere en extremere droogte. Daarmee staat de waterbeheerder in vooral natte natuurgebieden voor een complexe uitdaging. Verschillende initiatieven worden ondernomen, waaronder ook deze twee pilotprojecten sub-irrigatie. Met deze methode wordt meer water vastgehouden in de bodem waardoor een vorm van robuuster waterbeheer ontstaat. Dat moet nog wel uit de praktijk blijken.

Opdracht

Milieucollectief is gevraagd om alle vergunningen, toestemmingen en meldingen voor dit project in goede banen te leiden. Pilotprojecten hebben over het algemeen een bijzondere status omdat ze juist gericht zijn op onderzoek en het genereren van informatie. Dat maakt dat er extra aandacht moet uitgaan naar het uitleggen en toelichten van de werkzaamheden en het zoeken naar de grenzen van wat mogelijk is.

Uitvoering

De twee pilotprojecten voor de aanleg van sub-irrigatie liggen pal naast een N2000 gebied. De percelen hebben een bijzonder status en daarmee is er extra aandacht voor water- en natuurbeheer. Tijdens het proces hebben we te maken gekregen met de aanlegvergunning (afwijking van bestemmingsplan), ontgrondingen wet en de Waterwet/keur. Omdat het waterschap faciliteert en bijdraagt aan het project hebben we ook samen met de afdeling Juridische Zaken van het waterschap de staatsteun kennisgeving voor onze rekening genomen. Een interessante en ongewone toevoeging aan onze dienstverlening. De werkzaamheden hebben we uitgevoerd in samenwerking met Landslide (geohydrologie), Promeco (aanleg-/exploitatieadvies) en Econsultancy (flora/faunascans).

Deel deze pagina