Ondersteuning bij vergunningverleningstaken

Rijkswaterstaat NN
2021 – 2023

Nautische vergunningen

Rijkswaterstaat staat voor de taak om zorg te dragen voor het bereiken/voldoen aan de doelstellingen uit de waterwet, te weten: voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, bescherming en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen. In dit contract gaan we aanvullend ook onze expertise verder verdiepen op het vlak van nautische vergunningverlening, bijvoorbeeld vergunningen voor bovenmaatse en buitengewoon grote schepen in de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl of op de Eems/Dollard.

Opdracht

Milieucollectief ontzorgt de opdrachtgever voor het proces vergunningen op grond van de Waterwet en Wet beheer Rijkswaterstaatswerken. Binnen de overeenkomst worden producten geleverd zoals vooroverleggen, vergunningen, meldingen, maatwerkbeschikkingen, adviezen, vrijstellingen en ontheffingen.

Uitvoering

Met een team van consultants en zzp-ers geven we invulling aan de werkzaamheden. Dat doen we op een zelfstandige basis waarbij toebedeelde zaken worden opgepakt en afgehandeld conform de standaarden van Rijkswaterstaat.

Deel deze pagina