Waterschap De Dommel

Meer informatie over Waterschap De Dommel? Klik hier.

Ondersteuning juridische zaken

Project: 18.MCF.P02
Looptijd: mei18/dec18
Omvang: ca. 300 uur
Als gevolg van ziekte van een medewerker levert Milieucollectief BV een inzet als jurist. Een van onze adviseurs ondersteunt het proces Juridische Zaken vanuit de invalshoek watervergunningen. Daarbij worden vergunningverleners en handhavers geadviseerd over de juridische aspecten van hun werk en wordt het waterschap vertegenwoordigt bij hoorzittingen en rechtszaken.

Inwerken medewerker beregening

Project: 19.MCF.P01
Looptijd: enige weken, dec18/jan19
Omvang: ca. 80 uur
Omdat Milieucollectief veel ervaring heeft met het verwerken van aanvragen en meldingen voor beregeningsvergunningen heeft het waterschap De Dommel Milieucollectief gevraagd een nieuwe medewerker in het vakgebied in te werken. Marijke heeft dit in december 2018 en januari 2019 verzorgd.

Algemene informatie

Waterschap De Dommel is een van de drie waterschappen in Noord-Brabant. Het waterschap zorgt voor schoon, voldoende en veilig water. Dat doen ze door het (grond)waterpeil te beheren, rioolwater te zuiveren en te zorgen voor schoon water in beken, sloten en rivieren.