Ondersteuning proces handhaving

Rijkswaterstaat WNZ
2019 – heden

Handhaving

De afdeling Handhaving controleert lozingen van inrichtingen/niet-inrichtingen en andere handelingen in en om het oppervlaktewater. Daarbij komt het voor dat illegale situaties of situaties, strijdig met de vergunning worden ontdekt, waartegen bestuursrechtelijk of strafrechtelijk wordt opgetreden.

Opdracht

Milieucollectief is gevraagd de juridische juistheid van de handhavingsbesluiten te toetsen.

Uitvoering

Jaap Mutsaerts is namens Milieucollectief BV betrokken bij advisering voor alle voorkomende juridische vraagstukken bij de handhaving van de Waterwet door Rijkswaterstaat, directie West-Nederland Zuid.

Deel deze pagina